Cursus fotobewerking met Adobe Photoshop CC of Elements

Hoe werk ik met lagen en maskers in Photoshop

Tijdens deze cursus Photoshop ontwikkel je de beste workflow voor het bewerken van een foto tot een perfect eindresultaat. We beginnen met het RAW-format en per les worden er meer antwoorden gegeven op de vraag: Hoe werk ik met lagen en maskers?

Mag een foto wel of niet bewerkt worden?

Mag een foto bewerkt worden in Photoshop

Iedere digitale foto is bewerkt. De vraag is niet of de foto bewerkt mag worden, maar door wie dat gedaan wordt? De camera maakt een latent (onzichtbaar) beeld. We noemen dat binaire (digitale) informatie. De automatische software in de camera zet dit latent beeld om in een zichtbaar beeld, de foto wordt bewerkt door de camera. Omdat tijdens deze omzetting heel veel fouten gemaakt worden, wil de fotograaf zelf bepalen hoe die omzetting plaats vindt. Ik noem dat geen bewerken maar verwerken.

Workflow

In deze cursus werken we volgens de workflow van de docent. Na deze cursus kun je de foto optimaal verwerken, zoals:

  • kleur- en contrastbeheer

  • verscherpen

  • selecteren

  • lay-out

  • afdrukken

  • plaatsen op het internet

Maar we gaan ook bewerken, zoals:

  • het toepassen van filters

  • retoucheren

  • beeldelementen verwijderen en toevoegen

Het is een online cursus van 8 bijeenkomsten van 120 minuten in een virtueel leslokaal, 1 x per 2 á 4 weken.
De cursist dient in het bezit te zijn van Photoshop Elements of Photoshop CC